Grundholdning 1:

At alle gode og vedvarende handelsrelationer
- altid starter med den personlige kontakt

&

Der findes ingen "nemt" tjente penge
Er det nemt, så er du enten for billig eller også kan kunden ikke betale.

&

Det er umuligt at levere en god kvalitet hurtigt, til en fornuftig pris
- og samtidig være bank for kunden.