Hvorfor kan der være forskel i de OG, IBU og EBC tal jeg får, når jeg bruger BrygLog og et af de andre systemer?

Svar: Det kan skyldes flere faktorer, som jeg vil opridse herunder: 

  1. Afrundings forhold i beregningerne. 


  2. Forskellige "sukker" værdier, som ligger til grund for de forskellige malte. Fra Maltfabrikkerne er oplyst nogle værdier som malten skal ligge indenfor eks. (mellem 300 og 320), og alt efter hvilke værdi som er lagt til grund for beregningen for den enkelte malt i det enkelte opskriftssystem, vil beregningsresultatet blive forskellige. I BrygLog er det altid middelværdien, som er lagt til grund for beregningerne (310). 


  3. M.h.t. Bitterhed's og farve værdierne er der nogle generelle værdier som bliver brugt, men også her kan du blive udsat for afrundings forskelle i beregningerne. 

Generel bryginformation: www.howtobrew.com

Information om IBU beregning: www.howtobrew.com

Beercalc: www.haandbryg.dk

Beersmith: www.beersmith.com 

Promash: www.promash.com

Beertools: www.beertools.com