På et tidspunkt blev jeg stillet overfor en opgave, som gav udfordringer til de små grå hjerneceller.

Opgave bestod i at lave en database, som en lokal forening kunne bruge til at styre økonomi, medlems kartotek, medlems fakturering og holdsammensætning af medlemmerne. 

Udfordringen bestod i at opbygge et system som flere kunne bruge, og som samtidig gav mulighed for at styre hvem der har adgang til de forskellige informationer.

Jeg er meget tilfreds med resultatet 

Databasen kan købes, og demonstreres ved henvendelse.