Denne database er oprindeligt produceret til en hundeforening, hvor der er medlemmer som har en eller flere hunde, medlemmerne træner hund på et eller flere hold.

1. Databasen skal kunne bruges af flere forskellige personer/udvalg, 

2. Alle data omkring foreningen skal være tilgængelige i databasen, men ikke tilgængelige for alle.
    F.eks. skal en udvalgsformand ikke have adgang til data omkring foreningens økonomi. Eller til  
    personfølsomme oplysninger som udelukkende vedrører bestyrelsen.

Databasen giver mulighed for:

Hold
Medlemsdatabase, hold sammensætning, hold afkrydsningslister, med effektiv oversigt over hvad/hvor det enkelte medlem har aktiviteter i foreningen.

Økonomi
Medlemsfakturering (alle og individuel), bogføring af billag under diverse udvalg, integreret budget/ billags oversigt.


Foreningsdatabasen kan nemt tilpasses andre foreninges typer / aktiviteter.