Det vigtigste i enhver database, er at kvaliteten er maksimal i de oplysninger som kan hentes / udtrækkes, og at den tid du bruger på indtastningen er så minimal som mulig.

----------

Når jeg modtager en ordre fra en NY kunde, så bliver stamoplysningerne indtastet (navn, adr, post etc.), dernæst bliver der oprettet en Ordre/Faktura, og de enkelte ordrelinier bliver indtastet.

Ordrelinierne er det samme, som de fakturalinier der senere bruges til selve fakturaen

// = indtastnig i nyt datafelt, som der kan "springes" til med TAB knappen.

En typisk ordre indtastning vil være: 1000 // Brevpapir 2+0 // 1408,- // o // 2+0 // o90a4
(1000 = antal // Brevpapir = Tekst // 1408,- = Pris // o = specifik maskine // 2+0 = forarbejdning // o90a4 = papir).

Med indtastning af ovenstående få informationer, som selvfølgelig er forskellige alt efter maskine, papir og forarbejdning, er det muligt at få stortset alle relevante oplysninger frem, omkrig aktiviteten og indtjeningen i trykkeriet.

Udtræk her opremset i vilkårlig rækkefølge:

1. Igangværende ordrer
2. Udskrive fakturaer og / eller følgesedler.
3. Generering af FIK71 nummer til brug ved betaling.
4. Generering af ukrypteret PDF filer.
5. Udfaktureret (omsætning) i aktuel periode (efter eget valg).  
6. Dækningsbidrag pr. fakturalinie og pr. faktura (DB1).
7. Dækningsbidrag pr. maskine og forarbejdningen foretaget af maskinen (DB1).
8. Forbrug af antal ark papir i en given kvalitet og størrelse i en angivet periode.
9. Produktionslister til den enkelte maskine.
10. Leverandør kartotek og leverandør varer, hvis pris har påvirkning på priskalkulationen.
11. Priskalkulation baseret på  1. Opstarts pris  2. Antal emner pr. time & enme pris pr.time, samt materiale.
12. Klikafregning for serviceafregning ved digital print.

Databasen kan bruges af alle ordre producerende virksomheder, som har brug for simpel indtastning med maksimalt udbytte.

Databasen kan købes, og demonstreres ved henvendelse