Grundholdning 3

Jeg vil have ret til at give min rå og ubarmhjertige holdning til din tryksag, for hvis jeg ikke har fanget interessen i indholdet på dit budskab, indenfor de første 7 linier, så er jeg overbevist om at tryksagen ikke bliver læst af modtageren.

– Og det er spild af dine penge.

Når jeg er rå og ubarmhjertig, så kan du være sikker på at jeg også har en ide til hvordan du kommer videre, for det er en af mine personlige holdninger.

 

Jeg tror på:

Aldrig at kritisere,
hvis jeg ikke har et forslag til hvordan du kan hjælpes til et bedre resultat.

Gennem dialog er der gennem tiden kommet fantastiske resultater

– fra tanke til handling,
kan der ske en forvandling